Komandor porucznik rezerwy Stanisław Stasiak odznaczony srebrnym „Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Komandor porucznik rezerwy Stanisław Stasiak odznaczony srebrnym „Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Marzec 27, 2019 0 przez admin

W dniu dzisiejszym miała miejsce VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Inaczej niż zwyczajowo, tym razem rozpoczęła się od dość wyjątkowego akcentu. W gronie władz gminy, radnych oraz szeregu zaproszonych gości, komandor podporucznik Maciej Król (z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu) w imieniu Ministra Obrony Narodowej, wręczył komandorowi porucznikowi rezerwy Stanisławowi Stasiakowi i jego żonie Teresie, srebrny „Medal za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Następnym punktem sesji były sprawozdania z działalności burmistrza i przewodniczącej rady w okresie pomiędzy sesjami. O prowadzonych na terenie gminy inwestycjach, opowiedział zastępca burmistrza – Łukasz Dzioch. Wspomniał m.in. o trwających pracach przy powstawaniu skweru wypoczynkowego na tzw. osiedlu wojskowym (przy ulicy Marynarki Wojennej) oraz doposażeniu w nowe elementy placu zabaw w Łukęcinie. Całkowicie nowy plac zabaw powstanie dodatkowo w Międzywodziu (przy świetlicy środowiskowej). W dalszej części mówił również o zakończeniu kolejnego etapu prac na ulicy Westerplatte (Międzywodzie), a także o trwającym obecnie odbiorze oświetlenia ulicznego.

W kolejnej części rada zajęła się głosowaniem nad uchwałami. Dotyczyły o m.in. ochrony zwierząt i zapobieganiu ich bezdomności, regulacji w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, korekt w opłatach za parkowanie oraz zmian w budżecie gminy na rok 2019.

UM w Dziwnowie